Google academico

Google Académico

Google Académico ofrece una forma sencilla de buscar literatura académica. Puedes buscar entre una amplia gama de disciplinas y fuentes académicas, …

Google Académico ofrece una forma sencilla de buscar literatura académica. Puedes buscar entre una amplia gama de disciplinas y fuentes académicas, como artículos, tesis, libros, resúmenes y dictámenes jurídicos.

Google Scholar

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, …

Med Google Scholar får du en enkel løsning til brede søgninger efter videnskabelig litteratur. Søg blandt mange forskellige fag og kilder: Artikler, afhandlinger, bøger, uddrag og domstolsudtalelser.

Google Acadêmico

O Google Acadêmico é uma forma simples de pesquisar literatura acadêmica. Pesquise dentre uma variedade de disciplinas e fontes: artigos, teses, livros, …

O Google Acadêmico é uma forma simples de pesquisar literatura acadêmica. Pesquise dentre uma variedade de disciplinas e fontes: artigos, teses, livros, resumos e pareceres jurídicos.

Google Scholar

Med Google Scholar kan du enkelt göra breda sökningar efter akademisk litteratur. Sök bland en mängd olika akademiska ämnesområden och källor: artiklar, …

Med Google Scholar kan du enkelt göra breda sökningar efter akademisk litteratur. Sök bland en mängd olika akademiska ämnesområden och källor: artiklar, avhandlingar, böcker, abstrakt och domstolsyttranden.

Google Scholar – Wikipedia

Google Scholar – Wikipedia

Google Scholar är en tjänst från söktjänstföretaget Google. Med hjälp av den kan man söka efter vetenskapliga publikationer och tidskrifter samt se vilka …

Google Scholar – Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket

Google Scholar | Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket

Sökmotor för bland annat tidskrifter som är expertgranskade (peer reviewed), uppsatser, böcker och artiklar inom den vetenskapliga världen av bland annat …

Sökmotor för bland annat tidskrifter som är expertgranskade (peer reviewed), uppsatser, böcker och artiklar inom den vetenskapliga världen av bland annat universitet, förlag och vetenskapliga organisationer inom olika ämnesområden. Google Scholar har ingen egen ämnesordlista utan det är fritextsökning som gäller. Till skillnad från de bibliografiska databaserna söker du i Google Scholar i hela artiklarna, det vill säga inte bara i titel och abstract. 

Google Scholar – Lnu.se

Google Scholar | lnu.se

Google Scholar. Till databasen. Ämne: Generell/Ämnesövergripande. Materialtyp: Artiklar, Bibliometri. Söktjänst för vetenskaplig litteratur från alla typer …

Google Scholar och fulltext – Högskolan i Skövde

När du söker i Google Scholar kan du nå Högskolans fulltextmaterial från olika databaser och tidskrifter. Vid datorer inom Högskolans nätverk sker kopplingen …

Sidan beskriver hur du i Google Scholar kan göra en inställning för att få en koppling till bibliotekets fulltextprenumerationer även utanför Högskolans nätverk.

Google Scholar – Universitetsbiblioteket – Örebro universitet

Söktjänst huvudsakligen för vetenskaplig information. Ingången via databaslistan ger tillgång till universitetsbibliotekets elektroniska tidskrifter i …

Google scholar | Göteborgs universitetsbibliotek

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. In order to be able to link into the Gothenburg University Library’s …

Keywords: google academico, google académico