Moodle demenscentrum se login confirm

Registreringen har redan bekräftats.

Byggt med Moodle. e-post: webbutbildningar@demenscentrum.se. Vi besvarar ditt mejl inom 48 timmar (gäller ej helger). Telefonsupport helgfria vardagar

Logga in – Demenscentrum |

Logga in | Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum Sveavägen 155 113 46 Stockholm E-post: info@demenscentrum.se. Tfn (växel): 08 690 58 00. Öppen helgfria vardagar kl 8–16.45 (16.15 på …

Webbutbildningar – Demenscentrum |

Webbutbildningar | Demenscentrum

9 apr. 2015 — Gör som 450 000 andra, registrera dig på vår utbildningsportal så får du tillgång till Demens ABC och 14 andra webbutbildningar om …

Glömt lösenord – Svenskt Demenscentrums utbildningsportal

Glömt lösenord

Byggt med Moodle. e-post: webbutbildningar@demenscentrum.se. Vi besvarar ditt mejl inom 48 timmar (gäller ej helger). Telefonsupport helgfria vardagar

Demens ABC – Demenscentrum |

| Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum Sveavägen 155 113 46 Stockholm E-post: info@demenscentrum.se. Tfn (växel): 08 690 58 00. Öppen helgfria vardagar kl 8–16.45 (16.15 på …

Jobba säkert med läkemedel – Demenscentrum |

Jobba säkert med läkemedel | Demenscentrum

Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som …

Forgotten password

Powered by Moodle. e-post: webbutbildningar@demenscentrum.se. Vi besvarar ditt mejl inom 48 timmar (gäller ej helger). Telefonsupport helgfria vardagar

Demenscentrum |

Svenskt Demenscentrum Sveavägen 155 113 46 Stockholm E-post: info@demenscentrum.se. Tfn (växel): 08 690 58 00. Öppen helgfria vardagar kl 8–16.45 (16.15 på …

Demens ABC – Demenscentrum |

Demens ABC | Demenscentrum

Webbutbildningen Demens ABC vill motivera dig till att tänka och arbeta personcentrerat, det vill säga se människan bakom sjukdomen och låta denna bild …

Starta utbildningen – Demenscentrum |

Starta utbildningen | Demenscentrum

16 jan. 2020 — E-post: info@demenscentrum.se. Tfn (växel): 08 690 58 00. Öppen helgfria vardagar kl 8–16.45 (16.15 på fredagar) …

Keywords: moodle demenscentrum se login confirm